Att arbeta med Dipperfox-stubbfräsen går åtskilligt snabbare och är avsevärt mer bränslesnålt än de traditionella metoderna jag hittills hade använt – oftast grävskopan eller rivarkroken.

Framför allt handlar det om effektivitet – i stället för att ägna 2-3 minuter åt att riva, transportera, trava upp eller begrava varje stubbe, tar det bara 20 sekunder för Dipperfox att fräsa ner en stubbe i marken och sedan kan man fortsätta med nästa stubbe. Så enkelt är det.

Stubbfräsen är ett unikt redskap för att rensa upp marken efter avverkning, förbereda tomter inför byggen eller lantbruk, dikesgrävning eller urban landskapsarkitektur på platser som kräver precision och inte tillåter några fel.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *